Протоколы заседаний Президиума ФДСУ

Рупор руководства ФДСУ

Модератор: Raven

Аватар користувача
Frantsyz
2 разряд ;-)
Повідомлень: 78
З нами з: П'ят липня 31, 2015 7:05 pm
Звідки: Киев

Re: Протоколы заседаний Президиума ФДСУ

Повідомлення Frantsyz » Вів березня 31, 2020 11:50 am

ПРОТОКОЛ №01-03.2020
20.03.2020 м. Київ
Засідання Президії ВФДСУ

Присутні:
Члени Президії – Марчук В., Ткаченко В., Козло Я., Червоненко А., Тарасюк І.
Члени федерації - Бурлаченко Ю., Мороз В., Єлдінов В., Лисенко Є.,

Голова – Марчук В.
Секретар засідання – Ткаченко В.


Порядок денний:

1. Затвердження Положення змагань «Кубок скаженого собаки» (КСС) 2020р.

1.Слухали: Козло Я., Бурлаченко Ю., Ткаченко В., Марчука В., Мороз В., Чер-воненко А., Єлдінова В., Лисенко Є., Тарасюк І., щодо затвердження Поло-ження ЗКУ 2020 р. у запропонованій редакції, а також зауваження від Тка-ченко В., Червоненко А., Мороз В., Козло Я.

Вирішили: прийняти та затвердити Положення КСС 2020 р. з урахуванням всіх поправок (Додаток 1).

Президент ВФДСУ Марчук В.І.
Секретар засідання Ткаченко В.В.


Додаток 1 до протоколу №01-03.2020 від 20.03.2020

ПОЛОЖЕННЯ - КСС-2020
1. Цілі та завдання
1.1. Кубок Скаженого Собаки (далі – КСС) проводиться з метою:
* широкого залучення пілотів-дельтапланеристів, у тому числі початківців;
* розвитку дельтапланерного спорту і його популяризації у державі;
* підвищення рівня майстерності спортсменів;
* відбору сильніших спортсменів до складу збірної команди України для участі у міжнародних змаганнях;
* отримання пілотами національного рейтингу ВФДСУ;
* популяризації українського дельтапланеризму у світі;
* активізації навчально-тренувальної роботи у спортивних організаціях;
* підведення підсумків роботи у спортивних організаціях.

2. Терміни і місце проведення змагань
2.1. КСС проводиться з 21 березня до 27 вересня (включно) 2020 року на терито-рії України та світу. Останній день залікових польотів – 27 вересня.
2.2. До заліку приймаються маршрути, здійснені у всьому світі.
2.3. КСС проводиться згідно з цим Положенням, Правилами спортивних змагань з дельтапланерного спорту, Кодексом FAI.

3. Організація та керівництво проведенням змагань
3.1. Керівництво проведенням змагань здійснюють Міністерство молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та Федерація дельтапланерного спорту України (далі – ФДСУ).
3.2. Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення КСС покладаєть-ся на головну суддівську колегію (СК), а також на самих учасників. Склад СК: Єв-ген Лисенко, Юлія Бурлаченко.
3.3. Контроль за роботою СК здійснює Рада пілотів, обрана учасниками КСС. Ра-да пілотів у складі трьох осіб обирається з зареєстрованих учасників до 1 квітня.
3.4. Відповідальність за планування, проведення та забезпечення польотів у залік КСС покладається безпосередньо на його учасників.
3.5. Офіційний сайт КСС: http://fds-ukraine.org/mdc/index.php

4. Учасники змагань
4.1. До участі у КСС допускаються спортсмени, що мають кваліфікацію не нижче за SafePro III.
4.2. Пілоти, що мають нижчу кваліфікацію, можуть бути допущені до змагань за рекомендацією Громадської кваліфікаційної комісії ВФДСУ.
4.3. Учасники КСС повинні мати CIVL ID. Пілоти, не зареєстровані у базі даних CIVL, повинні зареєструватися і отримати CIVL ID (http://civlrankings.fai.org/FL.aspx?a=308" target="_blank).
4.4. Кожен учасник повинен заповнити реєстраційну форму на сайті змагань: http://fds-ukraine.org/mdc/registration.php
4.5. На вимогу суддівської колегії учасники повинні надати:
* Діюче свідоцтво пілота з відміткою про кваліфікацію
* Поліс медичного страхування, що покриває випадки польотів на дельтапланах
* Треки польотів, протоколи змагань та інші документи, що можуть підтвердити кваліфікацію пілота
4.6 Кожен учасник - член ВФДСУ повинен сплатити членський внесок ВФДСУ "спортивний" до початку змагань.

5. Характер заходу.
5.1. КСС проводиться лише в особистому заліку.
5.2. Змагання проводиться у номінаціях:
* відкритий клас (клас 1, клас 5);
* спорт-клас (клас 1, лише щоглові дельтаплани);
* інші номінації (за бажанням та наявністю учасників).
5.3. Мінімальна кількість учасників у номінації – 3.

6. Програма проведення змагань
6.1. Перший день залікових польотів — 21 березня 2020 р.
6.2. Останній день залікових польотів — 27 вересня 2020 р.
6.3. Маршрут складається із початкової точки, кінцевої точки та поворотних пунк-тів маршруту (ППМ). Максимальна кількість ППМ для будь-кого маршруту — 3. Початкова, кінцева точки та ППМ обираються таким чином, щоб забезпечити ма-ксимальну кількість очок за виконану вправу. (Початкова та кінцева точки не обо-в'язково збігаються з точками старту та посадки).
6.4. Вправи, що розігруються у КСС:
* Вправа “Трикутник FAI” (“FAI triangle”) - трикутник, що відповідає визначенню трикутника FAI: найкоротша сторона становить не менше 28% довжини трикутни-ка.
* Вправа “Плоский трикутник” (“Flat triangle”) - трикутник, який не відповідає визна-ченню трикутника FAI;
* Вправа “Політ на відкриту дальність” (“Free flight”) - відкрита дистанція, маршрут, що не відповідає визначенню трикутника. Може містити до 3-х ППМ.
6.5. Трикутником може вважатися маршрут, у якому дистанція між початковою та кінцевою точками складає менше 20% від довжини маршруту.
6.6. До заліку приймаються маршрути з дистанцією не менше 15 км.
6.7. Учасники зобов’язані надати треки залікових польотів СК протягом 14 днів після виконання польоту.
6.8. Способи надання залікових треків:
* опублікувати на сайті xcontest.org з відповідним коментарем;
* відправити на пошту судді evgen.lysenko_равлик_gmail.com;
* опублікувати посилання на трек на форумі «Небо для всіх»
* надати посилання на трек будь-яким іншим зручним способом.
6.9. До заліку КСС не приймаються польоти, виконані у рамках інших офіційних змагань.
6.10. Пілот отримує від СК підтвердження надходження треку. У разі, якщо таке підтвердження не надійшло, - трек не прийнятий, і пілот повинен зв’язатися із СК повторно.
6.11. Надані результати враховується СК протягом 14 днів з дати надходження. Проміжні та фінальні результати публікуються на офіційному сайті змагань.

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
7.1. Кожен пілот-учасник КСС особисто відповідає за підготовку стартового май-данчика, справність свого обладнання та стан здоров’я.
7.2. Учасники повинні дотримуватись правил використання повітряного простору країни, у якій здійснюються польоти.
7.3. Польоти без використання рятувального парашуту та шолому забороняють-ся.
7.4. Пілоти зобов’язані дотримуватись правил розходження у повітрі згідно Кодек-су FAI.
7.5. Наявність медичного страхування, що враховує заняття дельтапланерним спортом, обов’язкова.

8. Умови визначення першості, нагородження переможців
8.1. КСС вважається розіграним за наявності результатів від мінімум 5 пілотів.
8.2. Номінація вважається розіграною за наявності результатів від мінімум 3 піло-тів.
8.3. Кількість залікових польотів учасників необмежена.
8.4. До фінального заліку йдуть 4 найкращі результати кожного пілота.
8.5. Формула розрахунку очок за вправу:

P = L * k,

де L – пройдена дистанція у км;
k – коефіцієнт вправи, що має значення:
1 – для вправи “Політ на відкриту дальність”;
1,2 – для вправи “Плоский трикутник”;
1,4 – для вправи “Трикутник FAI”.

8.6. Результати округлюються до двох десяткових знаків.
8.7. Початкова, кінцева точки та ППМ визначаються автоматично системою XContest. У разі, якщо, на думку, пілота, обрані точки не забезпечують отримання максимально можливого результату, пілот може визначити ці точки самостійно та повідомити про це СК.
8.8. Вимоги до треків:
* Трек повинен містити запис висоти (GPS або барометричної);
* Максимальний інтервал запису треклогу – 60 с;
* Допускається не більше двох розривів треклогу тривалістю не більше 15 хв.
8.9. Переможцем КСС (номінації КСС) вважається учасник, який набрав найбіль-шу суму очок за результатами кращих 4-х маршрутів.
8.10. Якщо сума очок однакова, найкращим буде учасник, що виконав менше за-лікових польотів.
8.11. Переможці КСС та номінацій нагороджуються медалями, грамотами та при-зами.

9. Умови фінансування заходів та матеріального забезпечення учасників
9.1. Витрати на організацію та проведення Кубку України здійснюються за раху-нок Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік та за рахунок залучених ФДСУ позабюджетних надходжень.
9.2. Витрати на відрядження учасників змагань здійснюється за рахунок організа-цій, що відряджають.
9.3. Стартовий внесок учасника КСС складає 300 грн при сплаті до 01.04.20 та 350 грн при сплаті після 01.04.20.
9.4. Участь студентів та аспірантів денної форми навчання – безкоштовна.

10. Протести. Скарги.
10.1. При незгоді з результатами роботи СК пілоти можуть подавати скарги та протести протягом 3-х днів після оприлюднення проміжних результатів.
10.2. СК разом з Радою пілотів дають відповідь на протест протягом 7 днів після його надходження.

Аватар користувача
-tyt--
МСМК ;-)))
Повідомлень: 1989
З нами з: П'ят липня 16, 2004 5:30 pm
Звідки: Ukraine. Kiev
Контактна інформація:

Re: Протоколы заседаний Президиума ФДСУ

Повідомлення -tyt-- » Чет квітня 02, 2020 2:45 pm

ПРОТОКОЛ №02-04.2020
02.04.2020
Засідання Президії ВФДСУ

Присутні члени Президії: В. Марчук, Я. Козло, І. Тарасюк, А. Червоненко, В. Ткаченко

Голова – В. Марчук.
Секретар засідання – В. Ткаченко

Порядок денний:
Прийняття Гура М. В. у члени ВФДСУ на підставі поданої їм заяви.

Слухали: В. Марчука про прийняття до лав ВФДСУ пілота Гура М. В. згідно поданої їм заяви та усної рекомендації Краснокутського М.

Вирішили: прийняти Гура М. В. до лав ВФДСУ.

Президент ВФДСУ Марчук В.І.
Секретар засідання Ткаченко В. В.
Wladimir Marchuk
Warbirds -tyt--(Technician Yearning for Troubleshooting)
55 IAP VVS

Аватар користувача
Frantsyz
2 разряд ;-)
Повідомлень: 78
З нами з: П'ят липня 31, 2015 7:05 pm
Звідки: Киев

Re: Протоколы заседаний Президиума ФДСУ

Повідомлення Frantsyz » Суб січня 09, 2021 11:14 pm

ПРОТОКОЛ №04-12.2020
04.12.2020 м. Київ
Засідання Президії ВФДСУ

Присутні:
президент Марчук В.І.,
віце-президент Козло Я.Я.
відповідальний секретар Ткаченко В.В.
член президії Червоненко А.А.
член президії Тарасюк І.П.

Від ревізійної комісії: Єлдінов В.А.,
Бублік Є.О.
Спортивна секція: Лисенко Є.M,
Бурлаченко Ю.В.

Голова засідання: Марчук В.І.,
Секретар засідання: Ткаченко В.В.

Порядок денний:

1. Затвердити рейтинг спортсменів-дельтапланеристів у 2020 р.
2. Затвердити список збірної ВФДСУ на 2021 рік.
3. Затвердити календар змагань на 2021 рік.
4. Обговорення бюджету ВФДСУ на 2021р. та розміру членських внесків.
5. Підготовку до чергової звітно-виборчої Конференції ФДСУ -2021
6. Затвердження "Положення про відокремлені підрозділи Всеукраїнської Федерації Дельтапланерного Спорту України".
7. Створення відокремленого підрозділу "Київський обласний осередок ВФДСУ".
8. Призначити головою "Київського обласного осередку ВФДСУ" Тарасюка Іллю Павловича.

1. Слухали: Козло Я., Лисенко Є., Червоненко А., Тарасюк І., Марчук В. щодо заповнення таблиці рейтингу спортсменів-дельтапланеристів України за 2020 рік. Склад спортсменів у рейтингу та зайняті ними місця не викликали заперечень у присутніх на засіданні президії. Рейтинг опубліковано за адресою: http://fds-ukraine.org/ranking/index.php?year=2020.

Вирішили: Затвердити наданий рейтинг спортсменів-дельтапланеристів України за 2020 р.

2. Слухали: Козло Я., Червоненко А., Тарасюк І., Лисенко Є., Марчук В., Ткаченко В., Бурлаченко Ю., щодо затвердження складу збірної України на 2020 р.
Запропонований склад збірної команди України з дельтапланерного спорту на 2020 рік не викликав заперечень у присутніх на засіданні президії.

Вирішили: Затвердити збірну команду України з дельтапланерного спорту згідно положення про збірну у складі таких членів ВФДСУ:
1. Лисенко Є.
2. Бублик Є.
3. Мороз В.
4. Темник Л.
5. Матвєєв О.
6. Козло Я.
7. Половий М.
Поданий спортсекцією ВФДСУ.

3. Слухали: Козло Я.Я., Марчук В.І., Червоненко А.А., Лисенко Є.M., Бурлаченко Ю.В., Бублік Є.О. про необхідність затвердити календар змагань на 2021 рік.

Вирішили: затвердили календар змагань на 2021 рік. поданий спортсекцією ВФДСУ.

4. Слухали: Козло Я.Я., Марчук В.І., Лисенко Є.M., Бурлаченко Ю.В., Ткаченко В.В., Бублік Є.О. про необхідність нового розміру членських внесків.

Вирішили: Затвердити розмір членських внесків на 2021 рік:
"учльот" - 200грн
"фріфлаєр" - 400грн при оплаті до 01 березня 2021 року, 500грн після цієї дати.
"спортсмен" - 800грн при оплаті до 01 березня 2021 року, 1000грн після цієї дати.

5. Слухали: Козло Я.Я., Марчук В.І., Лисенко Є.M., Бурлаченко Ю.В., Тарасюк І.П., Ткаченко В.В., Бублік Є.О. про необхідність скликання, організації і проведення чергової звітно-виборної Конференції ВФДСУ.

Запропоновано:
1) Дата початку Конференції - 11 січня 2020 року.
2) Формат проведення: - інтернет-обговорення та голосування на форумі.
3) Проект порядку денного: Звіт по роботі Президії за 2019-2020 роки, Вибори Президії на наступний термін, Інше.
4) Крайньою датою формування змін у порядок денний 22 грудня 2020 року.
5) Делегування - право голосу мають всі, хто є членом ВФДСУ та оплатив внески за 2020 рік.

Вирішили: затвердити дату проведення чергової Конференції 11.01.2021р. із запропонованим порядком денним. Призначити головою Конференції Марчука В.І., секретарем Конференції – Ткаченка В.В.

За – 5, Проти – немає, Утримались – немає.

6. Слухали: Козло Я.Я., Марчук В.І., Лисенко Є.M., Бурлаченко Ю.В., Червоненко А.А., Тарасюк І.П., Ткаченко В.В., Бублік Є.О. про необхідність затверждення "Положення про відокремлені підрозділи Всеукраїнської Федерації Дельтапланерного Спорту України", згідно протоколу президіума ВФДСУ №02-12.2018 від 18.12.2018.

Вирішили: одноголосно підтримали затвердження "Положення про відокремлені підрозділи Всеукраїнської Федерації Дельтапланерного Спорту України".

7. Слухали: Козло Я.Я., Марчук В.І., Лисенко Є.M., Бурлаченко Ю.В., Червоненко А.А., Тарасюк І.П., Ткаченко В.В., Бублік Є.О. про необхідність створення відокремленого підрозділу "Київський обласний осередок ВФДСУ", згідно протоколу президіума ВФДСУ №02-12.2018 від 18.12.2018.

Вирішили: підтримали даний пункт, а саме створення відокремленого підрозділу "Київський обласний осередок ВФДСУ".

8. Слухали: Козло Я.Я., Марчук В.І., Лисенко Є.M., Бурлаченко Ю.В., Червоненко А.А., Тарасюк І.П., Ткаченко В.В., Бублік Є.О. про необхідність призначити головою "Київського обласного осередку ВФДСУ" Тарасюка Іллю Павловича, згідно протоколу президіума ВФДСУ №02-12.2018 від 18.12.2018.

Вирішили: підтримали даний пункт, а саме призначити головою "Київського обласного осередку ВФДСУ" Тарасюка Іллю Павловича.Протокол підписали:

Президент ВФДСУ В.І. Марчук


Секретар засідання В.В. Ткаченко
Век живи - век учись!

Відповісти

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей