Положення про рейтинг у редакції 2022

Цели, задачи, смысл существования Федерации дельтапланерного спорта Украины

Moderator: Raven

Post Reply
Юля
МСМК ;-)))
Posts: 2856
Joined: Wed Feb 25, 2004 12:14 pm
Location: Киев

Положення про рейтинг у редакції 2022

Post by Юля » Thu Dec 15, 2022 8:10 pm

Проект рейтинга з урахування пропозиції Ярослава Козло. Зміни - у п.3.1. Ідея - довзволити враховувати попредні сезони замість сезону закритого неба, як нинішній.

1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

1.1 Рейтинг спортсменів-дельтапланеристів розраховується з метою систематизації результатів спортивних змагань та ранжування пілотів згідно їх спортивних досягень. Рейтинг може використовуватися для формування національної збірної України та для інших цілей у межах статутних завдань ВФДСУ. Рейтинг розраховується на основі результатів змагань спортивного сезону, що завершився, та двох попередніх та діє протягом наступного спортивного сезону.

1.2 Назва рейтингу відповідає року, за результатами якого він розраховується.

1.3 Рейтинг повинен бути розрахований та оприлюднений на офіційному сайті ВФДСУ до дати формування збірної на основі цього рейтингу, але не пізніше 3х місяців з дати закінчення спортивного сезону, за результатами якого він розраховувався. Також на офіційному сайті повинен бути опублікований архів вихідних даних, що були використані для розрахунку даного рейтингу.

1.4 Спортивний сезон починається 1 жовтня попереднього року та закінчується 30 вересня поточного року. Президія ВФДСУ має право змінити дати початку та закінчення конкретного спортивного сезону до його початку. Змагання відносяться до того спортивного сезону, до якого потрапляє дата початку змагань.

1.5 Розрахунок рейтингу виконується відповідно до розділу 3 даного Положення. У випадку, якщо формат змагань або окремих вправ змагань не дозволяє врахувати їх результати з використанням процедури, описаної у ньому, СС ВФДСУ пропонує алгоритм врахування результатів цих змагань (вправ). Запропонований алгоритм затверджується Президією ВФДСУ і публікується до початку змагань, щодо яких запроваджується запропонований алгоритм.

2. РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ У РЕЙТИНГУ

2.1 Спортивна секція (СС) ВФДСУ приймає результати змагань, що входять до календаря змагань ВФДСУ, не пізніше дати закінчення поточного спортивного сезону. У випадку, якщо змагання закінчуються пізніше цього терміну, результати подаються у триденний термін після закінчення змагань. Дані, що не були надані до вказаних термінів, до обробки не приймаються.

2.2 Для розрахунку рейтингу результати змагань подаються до СС:
- для змагань, що організовуються на території України - організаторами змагань;
- для закордонних змагань – пілотами-членами ВФДСУ, які брали у них участь і бажають мати їх результати у рейтингу.

2.3 Для розрахунку рейтингу, до СС ВФДСУ необхідно надати такі дані: таблиці з результатами кожного залікового дня змагань, із зазначенням пройденого кожним пілотом кілометражу; таблицю з підсумковими результатами змагань. Рекомендується подавати результати у форматі FS.

2.4 Для кожного класу чи дисципліни, якщо вони – у різних заліках, результати подаються окремо.

2.5 Розрахунок рейтингу проводиться окремо за класами, у яких проводились окремі заліки на змаганнях. Рейтинги спортсменів-жінок формуються виокремленням із загального рейтингу за гендерним критерієм.

2.6 СС приймає та враховує в рейтингу результати тих змагань, на час початку яких пілот відповідає таким вимогам:
- є дійсним членом ВФДСУ;
- має дійсне свідоцтво пілота із зазначеною кваліфікацією, видане ВФДСУ;
- сплатив членські внески за поточний рік.

2.7 При розрахунку рейтингу використовується принцип уникнення дублювання результатів. Змагання (у т.ч. онлайн-контести), які враховують треки з інших змагань, при розрахунку рейтингу до уваги не беруться.

3. РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГУ

3.1 Рейтинг спортсмена R визначається як сума успішностей S виступів у не більш, ніж 6 змаганнях, по 2 за кожен льотний сезон: той, який щойно завершився, та два, що йому передували.
У випадку форс-мажорних обставин, які об'єктивно не дали можливості більшості пілотів ВФДСУ взяти участь у двох змаганнях за сезон у розрахунковий період для рейтингу (зокрема через введення воєнного стану), можуть враховуватись результати останніх льотних сезонів, які передували виникненню таких форс-мажорних обставин. При цьому кількість змагань, які враховуються у рейтингу, не змінюється і залишається 6 змагань, по 2 найбільш успішних змагання у кожному з трьох льотних сезонів.

R = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6;

Якщо спортсмен протягом будь-якого із зазначених сезонів брав участь менше, ніж у двох змаганнях, то цей факт ніяк не компенсується – в будь-якому випадку зараховується не більше двох змагань за сезон.

3.2 Успішність виступу пілота у змаганнях S визначається за виразом:

S = Iqp * Cc,
де Iqp – якість пілота; Cc – цінність змагань.

3.3 Якість пілота у змаганнях Iqp залежить від кількості очок у підсумковій таблиці результатів змагань та від місця, яке посів пілот:

Iqp = Q * P,
де Q – нормовані на одиницю очки пілота;
P- оцінка виступу пілота на основі місця, яке він посів.

Q = Qp / Qwin;
P = (N - Pp + 1) / N,
де Qp – кількість підсумкових очок пілота у змаганнях;
Qwin - кількість підсумкових очок переможця змагань;
N – загальна кількість учасників змагань;
Pp – місце, яке посів пілот.

3.4 Розрахунок цінності змагань Cc базується на середній дистанції всіх учасників, пройденій протягом змагань. Цінність змагань розраховується за виразом:

Cc = [(L1 + L2 + ... + Ln) / n] * Kr * Kl,
де n – кількість всіх залікових результатів за змагання;
Ln – дистанція, пройдена кожним учасником змагань у кожний заліковий день (випадки відсутності на старті, а також ті, що не стартували, не враховуються);
Kr – коефіцієнт достовірності змагань;
Kl – коефіцієнт рівня змагань.

Kr = 1 - 0.5 ^ m,
де m - кількість залікових днів;

Kl визначається з таблиці:
1.8 - Відкритий Чемпіонат України
1.8 - Змагання 1-ї категорії FAI, а також передчемпіонати світу та Європи
1.5 - Змагання 2-ї категорії FAI, крім передчемпіонатів світу та Європи
1.3 - Змагання місцевого рівня
0.9 - Онлайн та заочні змагання
0.9 - Змагання, рівень яких ще не визначений


4. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ПРОТЕСТИ

4.1 Положення про рейтинг на черговий спортивний сезон розробляється СС, затверджується на засіданні Президії ВФДСУ та вступає в силу з початком чергового спортивного сезону.
4.2 Діюче положення автоматично продовжується на наступний термін з початком нового спортивного сезону, якщо не затверджене нове положення.
4.3 Будь-який дійсний член ВФДСУ має право подавати пропозиції щодо змін до положення про рейтинг на розгляд до СС ВФДСУ. СС зобов’язана розглянути кожну пропозицію та прийняти відповідне рішення. Остаточне рішення про внесення змін до положення приймається на засіданні Президії.
4.4 Зміни вносяться лише до положення про рейтинг на наступний спортивний сезон. Зміни до діючого положення не вносяться, крім форс-мажорних ситуацій (наприклад, виявлення критичної помилки у формулах розрахунку), за умови, що не менше 25% пілотів, що входять до актуальної таблиці рейтингу, проголосує за необхідність змін.
4.5 Протягом 10 днів з дати публікації рейтингу на офіційному сайті ВФДСУ будь-який член ВФДСУ, присутній у таблиці рейтингу, має право подати протест у випадку, якщо він не згоден з результатами або знайшов помилку. СС розглядає протест та може прийняти рішення про перерахунок, яке затверджується Президією. Рішення СС оприлюднюється не пізніше, ніж через 10 днів після надходження.

User avatar
-tyt--
МСМК ;-)))
Posts: 2113
Joined: Fri Jul 16, 2004 5:30 pm
Location: Ukraine. Kiev
Contact:

Re: Положення про рейтинг у редакції 2022

Post by -tyt-- » Sun Dec 18, 2022 11:21 pm

Юля wrote: Thu Dec 15, 2022 8:10 pm Проект рейтинга з урахування пропозиції Ярослава Козло. Зміни - у п.3.1. Ідея - довзволити враховувати попредні сезони замість сезону закритого неба, як нинішній.

...
...

3. РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГУ

3.1 Рейтинг спортсмена R визначається як сума успішностей S виступів у не більш, ніж 6 змаганнях, по 2 за кожен льотний сезон: той, який щойно завершився, та два, що йому передували.
У випадку форс-мажорних обставин, які об'єктивно не дали можливості більшості пілотів ВФДСУ взяти участь у двох змаганнях за сезон у розрахунковий період для рейтингу (зокрема через введення воєнного стану), можуть враховуватись результати останніх льотних сезонів, які передували виникненню таких форс-мажорних обставин. При цьому кількість змагань, які враховуються у рейтингу, не змінюється і залишається 6 змагань, по 2 найбільш успішних змагання у кожному з трьох льотних сезонів.

R = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6;

Якщо спортсмен протягом будь-якого із зазначених сезонів брав участь менше, ніж у двох змаганнях, то цей факт ніяк не компенсується – в будь-якому випадку зараховується не більше двох змагань за сезон.
Я зрозумів ці зміни так:
Якщо форсмажор, то в рейтинг беремо з трьох попередніх років, по 2 кращі змагання за рік. Тобто, рейтинг пілотів, що не приймали участь у змаганнях за форсмажорний рік, буде такий самий, як і за попередній, не форсмажорний рік.
Тобто, виходить, що якщо даний рік признаний форсмажором, то для тих пілотів, що не показали 2 результата в даному році, просто береться минулорічний рейтинг.
В принципі - нормальне рішення: ті, хто має змогу виступати у форсмажорний рік, ті отримують звичайний рейтинг, а ті, хто не міг виступати у форсмажорний рік - просто залишаються на тих досягненнях, що були у минулому році,
Тобто, для них ситуація просто стабілізується, вони не отримують зниження рейтинга у форсмажорний рік.

Але точно не вказано, у форсмажорний рік просто для всіх береться минулорічний рейтинг, незважаючи на наявні результи пілотів у форсмажорному році? Чи тільки для тих, хто не мав результатів у форсмажорному році, а для тих, хто показав результати - рейтинг рахується штатно?
Wladimir Marchuk
Warbirds -tyt--(Technician Yearning for Troubleshooting)
55 IAP VVS

Юля
МСМК ;-)))
Posts: 2856
Joined: Wed Feb 25, 2004 12:14 pm
Location: Киев

Re: Положення про рейтинг у редакції 2022

Post by Юля » Wed Dec 21, 2022 9:10 am

-tyt-- wrote: Sun Dec 18, 2022 11:21 pm
Але точно не вказано, у форсмажорний рік просто для всіх береться минулорічний рейтинг, незважаючи на наявні результи пілотів у форсмажорному році? Чи тільки для тих, хто не мав результатів у форсмажорному році, а для тих, хто показав результати - рейтинг рахується штатно?
Я би пропонувала, щоб для тих, хто показав хоч один результат, рахувати поточний (форсмажорний) рік, а для тих, хто не показав - попередні.

Yaroslav
МСМК ;-)))
Posts: 877
Joined: Wed Nov 09, 2005 9:32 pm
Location: Ivano-Frankivsk
Contact:

Re: Положення про рейтинг у редакції 2022

Post by Yaroslav » Sun Dec 25, 2022 11:18 pm

3.1 Рейтинг спортсмена R визначається як сума успішностей S виступів у не більш, ніж 6 змаганнях, по 2 за кожен льотний сезон: той, який щойно завершився, та два, що йому передували.
У випадку, якщо якийсь з цих спортивних сезонів Президією буде визнано таким, що не відбувся внаслідок форс-мажорних обставин ( воєнний стан ), пілот має право замість даного сезону подавати результати з попередніх сезонів, що безпосередньо передували даному. При цьому кількість змагань, які враховуються у рейтингу, не змінюється і залишається 6 змагань, по 2 найбільш успішних змагання у кожному з трьох льотних сезонів.

Yaroslav
МСМК ;-)))
Posts: 877
Joined: Wed Nov 09, 2005 9:32 pm
Location: Ivano-Frankivsk
Contact:

Re: Положення про рейтинг у редакції 2022

Post by Yaroslav » Tue Dec 27, 2022 6:29 pm

Положення про рейтинг в редакції 2022р. Вступає в дію для розрахунку рейтингу-2023.

1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

1.1 Рейтинг спортсменів-дельтапланеристів розраховується з метою систематизації результатів спортивних змагань та ранжування пілотів згідно їх спортивних досягень. Рейтинг може використовуватися для формування національної збірної України та для інших цілей у межах статутних завдань ВФДСУ. Рейтинг розраховується згідно п 3.1 цього Положення та діє протягом наступного спортивного сезону.

1.2 Назва рейтингу відповідає року, за результатами якого він розраховується.

1.3 Рейтинг повинен бути розрахований та оприлюднений на офіційному сайті ВФДСУ до дати формування збірної на основі цього рейтингу, але не пізніше 3х місяців з дати закінчення спортивного сезону, за результатами якого він розраховувався. Також на офіційному сайті повинен бути опублікований архів вихідних даних, що були використані для розрахунку даного рейтингу.

1.4 Спортивний сезон починається 1 жовтня попереднього року та закінчується 30 вересня поточного року. Президія ВФДСУ має право змінити дати початку та закінчення конкретного спортивного сезону до його початку. Змагання відносяться до того спортивного сезону, до якого потрапляє дата початку змагань.

1.5 Розрахунок рейтингу виконується відповідно до розділу 3 даного Положення. У випадку, якщо формат змагань або окремих вправ змагань не дозволяє врахувати їх результати з використанням процедури, описаної у ньому, СС ВФДСУ пропонує алгоритм врахування результатів цих змагань (вправ). Запропонований алгоритм затверджується Президією ВФДСУ і публікується до початку змагань, щодо яких запроваджується запропонований алгоритм.

2. РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ У РЕЙТИНГУ

2.1 Спортивна секція (СС) ВФДСУ приймає результати змагань, що входять до календаря змагань ВФДСУ, не пізніше дати закінчення поточного спортивного сезону. У випадку, якщо змагання закінчуються пізніше цього терміну, результати подаються у триденний термін після закінчення змагань. Дані, що не були надані до вказаних термінів, до обробки не приймаються.

2.2 Для розрахунку рейтингу результати змагань подаються до СС:
- для змагань, що організовуються на території України - організаторами змагань;
- для закордонних змагань – пілотами-членами ВФДСУ, які брали у них участь і бажають мати їх результати у рейтингу.

2.3 Для розрахунку рейтингу, до СС ВФДСУ необхідно надати такі дані: таблиці з результатами кожного залікового дня змагань, із зазначенням пройденого кожним пілотом кілометражу; таблицю з підсумковими результатами змагань. Рекомендується подавати результати у форматі FS.

2.4 Для кожного класу чи дисципліни, якщо вони – у різних заліках, результати подаються окремо.

2.5 Розрахунок рейтингу проводиться окремо за класами, у яких проводились окремі заліки на змаганнях. Рейтинги спортсменів-жінок формуються виокремленням із загального рейтингу за гендерним критерієм.

2.6 СС приймає та враховує в рейтингу результати тих змагань, на час початку яких пілот відповідає таким вимогам:
- є дійсним членом ВФДСУ;
- має дійсне свідоцтво пілота із зазначеною кваліфікацією, видане ВФДСУ;
- сплатив членські внески за поточний рік.

2.7 При розрахунку рейтингу використовується принцип уникнення дублювання результатів. Змагання (у т.ч. онлайн-контести), які враховують треки з інших змагань, при розрахунку рейтингу до уваги не беруться.

3. РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГУ

3.1 Рейтинг спортсмена R визначається як сума успішностей S виступів у не більш, ніж 6 змаганнях, по 2 за кожен льотний сезон: той, який щойно завершився, та два, що йому передували.
У випадку, якщо якийсь із розрахункових спортивних сезонів Президією буде визнано таким, що не відбувся внаслідок форс-мажорних обставин, пілот має право замість даного сезону подавати результати з попередніх сезонів, що безпосередньо передували даному. При цьому кількість змагань, які враховуються у рейтингу, не змінюється і залишається 6 змагань, по 2 найбільш успішних змагання у кожному з трьох льотних сезонів.

R = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6;

Якщо спортсмен протягом будь-якого із зазначених сезонів брав участь менше, ніж у двох змаганнях, то цей факт ніяк не компенсується – в будь-якому випадку зараховується не більше двох змагань за сезон.

3.2 Успішність виступу пілота у змаганнях S визначається за виразом:

S = Iqp * Cc,
де Iqp – якість пілота; Cc – цінність змагань.

3.3 Якість пілота у змаганнях Iqp залежить від кількості очок у підсумковій таблиці результатів змагань та від місця, яке посів пілот:

Iqp = Q * P,
де Q – нормовані на одиницю очки пілота;
P- оцінка виступу пілота на основі місця, яке він посів.

Q = Qp / Qwin;
P = (N - Pp + 1) / N,
де Qp – кількість підсумкових очок пілота у змаганнях;
Qwin - кількість підсумкових очок переможця змагань;
N – загальна кількість учасників змагань;
Pp – місце, яке посів пілот.

3.4 Розрахунок цінності змагань Cc базується на середній дистанції всіх учасників, пройденій протягом змагань. Цінність змагань розраховується за виразом:

Cc = [(L1 + L2 + ... + Ln) / n] * Kr * Kl,
де n – кількість всіх залікових результатів за змагання;
Ln – дистанція, пройдена кожним учасником змагань у кожний заліковий день (випадки відсутності на старті, а також ті, що не стартували, не враховуються);
Kr – коефіцієнт достовірності змагань;
Kl – коефіцієнт рівня змагань.

Kr = 1 - 0.5 ^ m,
де m - кількість залікових днів;

Kl визначається з таблиці:
1.8 - Відкритий Чемпіонат України
1.8 - Змагання 1-ї категорії FAI, а також передчемпіонати світу та Європи
1.5 - Змагання 2-ї категорії FAI, крім передчемпіонатів світу та Європи
1.3 - Змагання місцевого рівня
0.9 - Онлайн та заочні змагання
0.9 - Змагання, рівень яких ще не визначений


4. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ПРОТЕСТИ

4.1 Положення про рейтинг на черговий спортивний сезон розробляється СС, затверджується на засіданні Президії ВФДСУ та вступає в силу з початком чергового спортивного сезону.
4.2 Діюче положення автоматично продовжується на наступний термін з початком нового спортивного сезону, якщо не затверджене нове положення.
4.3 Будь-який дійсний член ВФДСУ має право подавати пропозиції щодо змін до положення про рейтинг на розгляд до СС ВФДСУ. СС зобов’язана розглянути кожну пропозицію та прийняти відповідне рішення. Остаточне рішення про внесення змін до положення приймається на засіданні Президії.
4.4 Зміни вносяться лише до положення про рейтинг на наступний спортивний сезон. Зміни до діючого положення не вносяться, крім форс-мажорних ситуацій (наприклад, виявлення критичної помилки у формулах розрахунку), за умови, що не менше 25% пілотів, що входять до актуальної таблиці рейтингу, проголосує за необхідність змін.
4.5 Протягом 10 днів з дати публікації рейтингу на офіційному сайті ВФДСУ будь-який член ВФДСУ, присутній у таблиці рейтингу, має право подати протест у випадку, якщо він не згоден з результатами або знайшов помилку. СС розглядає протест та може прийняти рішення про перерахунок, яке затверджується Президією. Рішення СС оприлюднюється не пізніше, ніж через 10 днів після надходження.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests