Текущая работа

Рупор руководства ФДСУ

Moderator: Raven

Post Reply
Президиум ФДС
2 разряд ;-)
Posts: 66
Joined: Fri Jan 11, 2013 6:48 pm
Location: Ukraine

Текущая работа

Post by Президиум ФДС » Wed Jan 16, 2013 7:24 pm

Уважаемые члены ФДСУ и все, кому это интересно!

Новое руководство ФДСУ приступило к работе. Наши контакты можно найти здесь.

Вкратце о наших первых шагах.
1.Регистрация документов в ДРС (Державна Реєстраційна служба при МинЮсте).
Основная текущая задача для возможности официальной деятельности – получение официального статуса федерации. Необходимо пройти регистрацию (перерегистрацию) в органах МинЮста и налоговой. Также требуется решение ряда других вопросов, связанных с официальным статусом федерации. В настоящее время у нас имеются затруднения для движения в этом направлении, связанные с ДРС и состоянием наших документов (например, утеря чиновниками из ДРС наших документов по предыдущей Конференции). Мы надеемся затруднения успешно преодолеть, но, возможно, процесс затянется. Пока, собственно, сообщать больше нечего.

2. Работа с гос. службой по вопросам молодежи и спорта.
Установлен контакт с нашим куратором в Державній службі молоді та спорту України. Подан календарный план соревнований на 2013 г. Сегодня состоялась встреча руководства ФДСУ с нашим куратором по вопросам дальнейшего сотрудничества, подготовки необходимых документов и т.д.

3. Потихоньку «разгребаемся» с внутрифедеративными документами. В частности, изучается и дорабатывается положение о квалификации пилотов и инструкторов (не действующее на данный момент). Цель этой работы – обоснованная процедура выдачи пилотских и инструкторских свидетельств. Ведется работа по изменению Устава Федерации, с целью приведения его в соответствие с законодательством, оптимизации структуры, и т.д. Доработанный вариант Устава будет вывешен на форуме для обсуждения, а затем утвержден на внеочередной Конференции, сроки проведения которой будут объявлены заблаговременно.

4. Начинается работа по организации деятельности секций (ищите соответствующую тему в разделе «Дела федеративные»)

Новости, связанные с текущей работой Федерации, мы будем публиковать в этой теме.

Юля
МСМК ;-)))
Posts: 2856
Joined: Wed Feb 25, 2004 12:14 pm
Location: Киев

Re: Текущая работа

Post by Юля » Wed Jan 23, 2013 3:16 pm

ПРОТОКОЛ №01-01.2013

14 січня 2013 м. Київ

Засідання Президії ФДСУ

Присутні: Марчук В.І., Русов Д.М., Якимчук П.В., Бублик Є.О., Бурлаченко Ю.В., Червоненко А.А.

Голова засідання: Марчук В.І.
Секретар засідання: Бурлаченко Ю.В.

Порядок денний:
1. Реєстрація документів ФДСУ в ДРС.
2. Налагодження стосунків з МНОМС.
3. Поточні питання

1. СЛУХАЛИ:
Якимчук П.В. – протокол звітно-перевиборчої конференції ФДСУ від 22 грудня 2012 р, а також реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу подані в ДРС 28 грудня 2012 р (ДРС вх. №5404/19-12 від 28.12.12). Також подані копії документів про попередню Конференцію, оскільки оригінали цих документів були втрачені ДРС.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома, результати роботи в цьому напрямку розглянути на наступному засіданні.

2. СЛУХАЛИ:
Якимчук П.В. – до МНОМС був поданий календарний план змагань на 2013 рік. На даний час існує ряд питань про співпрацю ФДСУ з МОНМС, які необхідно з’ясувати: порядок взаємодії ФДСУ та МОНМС; присвоєння деяким змаганням з дельтапланерного спорту статусу всеукраїнських та ін.
УХВАЛИЛИ: доручити Якимчуку П.В. та Марчуку В.І. особисто зустрітися з куратором ФДСУ в МОНМС та з’ясувати питання щодо подальшої співпраці.
Вик.: Якимчук П.В., Марчук В.І. Термін: 16.01.13.

3. СЛУХАЛИ:
Бурлаченко Ю.В. – пропозиція щодо організації внутрішньої роботи ФДСУ в різних напрямках шляхом створення відповідних секцій.
УХВАЛИЛИ: підготувати інформаційне повідомлення на форумі ФДСУ та започаткувати публічне обговорення питання створення секцій. Після закінчення обговорення на черго-вому засідання Президії ФДСУ затвердити назви секцій, їх задачі та напрямки діяльності, а також склад кожної секції.
Вик.: Бурлаченко Ю.В., Русов Д.М.(повідомлення) Термін: 16.01.13.

4. СЛУХАЛИ:
Бурлаченко Ю.В. – пропозиція про інформування членів ФДСУ про поточну діяльність Президії.
УХВАЛИЛИ: почати регулярне інформування членів ФДСУ про поточну роботу Президії, для чого:
4.1 написати перше інформаційне повідомлення на форумі ФДСУ від імені Президії.
Вик.: Бурлаченко Ю.В., Русов Д.М. Термін: 16.01.13.
4.2 сформулювати на форумі ФДСУ основні результати роботи звітно-перевиборчої конференції 22 грудня 2012 року.
Вик.: Русов Д.М. Термін: 16.01.13.
4.3 В подальшому проводити інформування членів ФДСУ про питання поточної роботи Президії наявними засобами (форум, сайт і т.ін.)
Вик.: Президія ФДСУ Термін: постійно в 2013 р., за наявності інформації.

5. СЛУХАЛИ: про необхідність розробки нової редакції статуту ФДСУ.
УХВАЛИЛИ:
5.1 розробити нову редакцію статуту.
Вик.: Русов Д.М. Термін: 04.02.13.
5.2 Провести обговорення нової редакції статуту на форумі НДВ.
Вик.: Президія ФДСУ Термін: 10.02.13.

6. СЛУХАЛИ: про необхідність розміщення скорегованої форми заяви на вступ до ФДСУ.
УХВАЛИЛИ: розмістити форму заяви на вступ до федерації на сайті (форумі).
Вик.: Бурлаченко Ю.В. Термін: 31.01.13.

7. СЛУХАЛИ: Русова Д.М. про необхідність звернення першочергової уваги у поточній роботі Президії на такі питання та напрямки: реєстрація (перереєстрація) ФДСУ в Мінюст, членські внески, робота з МОНМС, проведення чемпіонату України в 2013 р.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома.

Голова засідання Марчук В.І.

Секретар засідання Бурлаченко Ю.В.

Президиум ФДС
2 разряд ;-)
Posts: 66
Joined: Fri Jan 11, 2013 6:48 pm
Location: Ukraine

Re: Текущая работа

Post by Президиум ФДС » Mon Mar 04, 2013 6:37 pm

Решение Президиума ФДСУ о формировании секций.

п. 4 протокола заседания Президиума ФДСУ №01-03_2013 от 03.03.2012
присутствовали: Марчук В.И., Русов Д.Н., Якимчук П.В., Бублик Е.А., Бурлаченко Ю.В., Сергеев С.П. (от ревизионной комиссии)

С целью решения практических задач в рамках уставной деятельности ФДСУ Президиум ФДСУ постановил сформировать следующие секции:
1. Спортивная секция
2. Методическая секция
3. Техническая секция
4. PR-секция.

Состав секций:
спортивная секция: В. Мороз, С. Григоренко, Е. Лысенко;
методическая секция: М. Гладышев, А. Тиховский, Д. Тетерятник, М. Гимадиева, Ю. Примак;
техническая секция: Р. Аземов, А. Дверницкий, С. Семенов;
PR-секция: О. Матвеев, А. Казачанский, Ю.Щербакова, П. Кренц.

Функции и задачи секций.
1. Спортивная секция.
Функция: подготовка и проведение соревнований.
Объем задач: разработка положений о соревнованиях и других документов, которые регламентируют спортивную деятельность ФДСУ; регистрация рекордов, подготовка отчетов о соревнованиях в МОНМС и FAI, подсчет рейтингов.
2. Методическая секция.
Функция: разработка методик обучения, аттестация пилотов и инструкторов.
Объем задач: введение системы квалификации пилотов и инструкторов, в частности, разработка (доработка) положения о квалификации пилотов и инструкторов; разработка документации, касающейся обучения полетам на дельтаплане; создание методической базы для обучения (пособия, методички, инструкции); выдача национальных лицензий, карточек IPPI, лицензий FAI, ведение реестра лицензий; аттестация инструкторов и пилотов тандемов, организация аттестации пилотов; участие в расследовании ЛП.
3. Техническая секция.
Функция: технический контроль дельтапланов, амуниции и оборудования.
Объем задач: разработка документации по техническим требованиям к дельтапланам и оборудованию; контроль техники и амуниции на соревнованиях и сборах; сотрудничество с Укравиаслужбой; участие в расследовании ЛП; составление инструкций (в частности, на дельтадромы); технические консультации.
4. PR-секция.
Функция: популяризация дельтапланеризма.
Объем задач: изготовление печатной и другой промо-продукции для нужд ФДСУ (календари, футболки, наклейки, лого, баннеры и т.д.); информационная поддержка ФДСУ, в частности, создание и поддержка сайта ФДСУ; подготовка статей и пресс-релизов для СМИ и блогов; организация участия представителей ФДСУ в публичных мероприятиях; любая другая деятельность, направленная на популяризацию дельтапланеризма.

Президиум ФДС
2 разряд ;-)
Posts: 66
Joined: Fri Jan 11, 2013 6:48 pm
Location: Ukraine

Сборная на 2013г.

Post by Президиум ФДС » Thu Apr 18, 2013 1:33 pm

В связи со срочной необходимостью подачи списка национальной сборной в министерство спорта, учитывая отсутствие д/п рейтинга в 2013 г, решением Президиума ФДСУ (Протокол №01-04.2013 от 16.04.2013) сборная Украины по д/п спорту (класс 1) в 2013г формируется по результатам Чемпионата Украины-2012 г.
(Сергеев С.П. и Елдинов В.А. уступили свои места в сборной и заменены спортсменами, следующими далее по таблице результатов ЧУ-2012).

Основной состав: Русов Д.Н., Семенов С.С., Лысенко Е.Н., Бублик Е.А., Мороз В.В, Якимчук П.В.
Запасные: Червоненко А.А., Матвеев О.А.

Президиум ФДС
2 разряд ;-)
Posts: 66
Joined: Fri Jan 11, 2013 6:48 pm
Location: Ukraine

Положение о рейтинге на 2014

Post by Президиум ФДС » Fri Apr 19, 2013 1:27 pm

Уважаемые спортсмены.
Президиум ФДСУ утвердил "Положение о рейтинге на 2014 год. Дельтапланерный спорт. ФДСУ." http://www.nebo.kiev.ua/2013-01-21-09-33-54/329--2014
Решением Президиума ФДСУ расчёт спортивного рейтинга пилотов-дельтапланеристов Украины по итогам спортивного сезона 2013 года будет производится по результатам, показанным в период с 10.04.2013 по 30.11.2013.
(Протокол заседания №01-04.2013 от 16.04.2013).

Президиум ФДС
2 разряд ;-)
Posts: 66
Joined: Fri Jan 11, 2013 6:48 pm
Location: Ukraine

Открытый Чемпионат Украины - 2013

Post by Президиум ФДС » Mon Apr 29, 2013 7:59 pm

Уважаемые спортсмены.
В связи с возможными сложностями организации и проведения буксировочного Открытого Чемпионата Украины в этом году, назначен запасной вариант проведения чемпионата - в Крыму, старты со склонов. Даты проведения чемпионата в обоих вариантах окончательные и изменяться не будут http://www.nebo-forum.kiev.ua/viewtopic.php?f=5&t=9902. Дополнительная информация будет размещаться по мере поступления.

User avatar
-tyt--
МСМК ;-)))
Posts: 2113
Joined: Fri Jul 16, 2004 5:30 pm
Location: Ukraine. Kiev
Contact:

Re: Текущая работа

Post by -tyt-- » Wed Aug 07, 2019 9:47 am

Выданы обновленные документы Игорю Гладченко и Коле Половому, вчера до вечера развозил их. За день до того подписал и проштамповал письмо сопровождение для погранцов про Матвеичей, авось не пригодится им :)
Отправил в ФАСУ обновленный Ярославом файл спортлицензий для переправки в ФАИ. Там поменялся формат файла, пришлось много переписывать, заодно, с подачи Ярослава, выяснили различия между разновсяческими ID и кто и кому их выдает. Постараюсь не забыть и выложить эти данные на общий доступ где-то тут.

Фух!
Wladimir Marchuk
Warbirds -tyt--(Technician Yearning for Troubleshooting)
55 IAP VVS

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests